FAQ

Co je to ofsetový tisk?

Je klasická tisková technologie, kdy je obraz pro každou barvu přenesen na tiskovou desku, kde jsou vytvořeny body, které přijímají nebo nepřijímají barvu. Tisková deska je namontována do tiskového stroje a přes ofsetový válec je obraz z desky přenášen na papír. Ofsetový tisk lze rozdělit na archový a rotační.

 • Archový ofset - jedná se o ofsetový tisk na archy, což jsou listy papíru určitého formátu, které se vkládají do tiskového stroje. Poté se mohou jednou či vícekrát složit a stát se tak základní součástí bloku.
 • Rotační ofset - ofsetový tisk, při němž se potiskuje role papíru. Je výhodný při zpracování vyššího nákladu katalogů, časopisů, novin, brožur apod.

Co je to digitální tisk?

Tisková technologie, při níž probíhá tisk přímo z digitálních podkladů přenesených do tiskového stroje bez reálné tiskové formy.

Co znamená a udává barevnost tiskoviny?

Určuje počet barev na jedné straně papíru lomeno počet barev na straně druhé. Např. 4/4 udává tisk čtyřmi základními barvami (C = cyan, M = magenta, Y = yellow, K = key), kterými se tisknou většinou plnobarevné obrázky. K základním barvám lze přidat tzv. barvy přímé (PANTONE), jejichž odstíny nelze získat smícháním barev základních.

Jaké jsou základní formáty papíru?

  A0 (841 x 1189)  B0 (1000 x 1414)
  A1 (594 x 841)   B1 (707 x 1000)
  A2 (420 x 594)   B2 (500 x 707)
  A3 (297 x 420)   B3 (353 x 500)
  A4 (210 x 297)   B4 (250 x 353)
  A5 (148 x 210)   B5 (176 x 250)
  A6 (105 x 148)   B6 (125 x 176)
Rozměry jsou udány v mm (šířka x výška)

Co patří mezi dokončovací práce?
 • Lakování - patří mezi zušlechťovací práce a finální tiskovinu chrání před vnějšími vlivy a tím prodlužuje její životnost nebo také zvyšuje její vizuální kvalitu. Lak je nanesen na celé ploše nebo jen na vybraných místech, pak se jedná o lakování parciální. V případě použití většího množství barev v tiskové ploše může být tiskový lak i nezbytný.
 • Laminace - zušlechtění povrchu po tisku k získání větší odolnosti proti vnějším vlivům. Můžeme tím však také docílit změny vzhledu tiskoviny použitím lesklého, matného nebo strukturovaného lamina.
 • Lom - místo přeložení papíru nebo kartonu. Podle směru skládání dále dělíme lomy na křížový a souběžný.
 • Bigování - zmáčknutí zpracovávaných archů v úzké lince za účelem jejich snadného ohýbání a skládání tzv. rylování.
 • Parciální UV lak - parciální zušlechtění povrchu papíru po tisku, příp. laminaci, minimálně po zalakování tiskovým lakem, za účelem zvýraznění grafického prvku. Provádí se sítotiskem, je možno i celoplošně.

 • Perforace - přerušované proseknutí materiálu tak, aby se obě části od sebe neoddělily, ale aby se snadno roztrhly.
 • Vazba - spojení knižního bloku v jeden celek. Vazby lze rozdělit na měkké, polotuhé, tuhé a ostatní
  • vazba měkká - V1, V2, V3, V4
  • vazba polotuhá - V5, V6
  • vazba tuhá - V7, V8

  • V1 - vazba drátem
  • V2 - lepená vazba
  • V3 - šitá vazby + přelep hrany
  • V4 - šitá měkká vazba, vazba šitých brožur
  • V5 - polotuhá vazba
  • V6 - dětské skládanky (leporela)
  • V7 - tuhá vazba s kombinovaným potahem, např. poloplátěná
  • V8 - tuhá vazba s nekombinovaným potahem, plátěná, desky potaženy jedním kusem knihařského plátna

Jak připravit správně tiskové PDF?

Obchodní podmínky

Stáhněte si naše polygrafické pravítko